Oferta naszych produktów dla techniki klimatyzacji i chłodniczej:


Seiteninhalt:
iS_000001529728_184x168.jpg
Insul_Roll_XT_186x344.jpg

Ekstremalnie niska przewodność ciepła naszych produktów gwarantuje wystarczającą temperaturę powierzchni i zapobiega tym samym tworzeniu się wody kondensacyjnej. Bardzo korzystny współczynnik zatrzymywania pary wodnej gwarantuje tą właściwość przez cały okres użytkowania instalacji. TU znajdziesz produkty dla instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Detail_17_184x168b.jpg
Insul_Sheet_XT_186x344.jpg

Minimalizacja strat energii

Dzięki bardzo dobrym właściwościom tłumiącym naszych produktów możliwe jest znaczne zredukowanie ilości energii stosowanej w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodzących. Tu znajdziesz przegląd naszych produktów dla instalacji klimatyzacyjnych i chłodzących.

iSt_000003214124_184x168.jpg
insul tube 184x344

Zwiększające się grubości ścian

Węże do zastosowań chłodniczych odznaczają się systemem zwiększającej się grubości ścian wraz ze wzrostem średnicy zewnętrznej rur. Gwarantuje to stabilne temperatury powierzchni przy stałych warunkach otoczenia, niezależnie od średnicy zewnętrznej rur.

Insul_Tube_K_XT_det_184x168.jpg
Insul_XT_184x344.jpg

Krótki czas obróbki dzięki wariantowi XT

Warianty XT wyposażone są w samoprzylepny system zamykania, co skraca czas obróbki w szczególności przy już zainstalowanych systemach przewodów nawet do 50%.

iS_000001339142_184x168ok.jpg
coil K 184x344

Minimalne ścinki dzięki wariantowi COIL

Warianty COIL odznaczają się wykonaniem jako wąż ciągły. Zaletą jest tu fakt, iż można przyciąć go długości, która faktycznie jest potrzebna do montażu. Dzięki temu znacznie ograniczono ilość ścinek.

5509140_184x168.jpg
detail 14_184x344

Zgodny z normami

Spełnia wszystkie standardy europejskie w przypadku, pożaru, w kwestii przewodności cieplnej oraz zatrzymywania pary wodnej. Nasze produkty poddane są stałej kontroli zewnętrznej.

20-21_376x344.jpg