Izolacja i ochrona klimatu


Seiteninhalt:
Bild: 42-17718048_376x168.jpg
 
Bild: 30-31_2_184x168.jpg
 
Bild: 30-31_376x168.jpg
 

Bild: Fotolia_13556806_376x344.jpg
 
Bildbeschreibung:
Bild:
 
Bildbeschreibung:
Bild:
 
Bildbeschreibung:
Nasze izolacje wnoszą istotny wkład w światową redukcję emisji CO2. Dzięki optymalnej izolacji przewodów ogrzewania oraz ciepłej wody emisja CO2 przeciętnego europejskiego gospodarstwa domowego redukowana jest o ponad 5%.

Obok efektu przyjaznego dla klimatu dzięki stosowaniu naszych produktów ważną kwestią są również takie procesy produkcji, które chronią zasoby naturalne. Środowiska specjalistów zadziwione były, gdy już w roku 1988, czyli przed 20 laty, przestawiliśmy naszą produkcję nie tylko na procesy wolne od FCKW, ale również wolne od HFCKW. Już wtedy nasi akcjonariusze, zarząd oraz nasi inżynierowie przeczuwali, jakie znaczenie będzie miało globalne ocieplenie klimatu w trzecim tysiącleciu.

I tak dziś wykonujemy recycling niemal 100 procent polietylenowego materiału resztkowego i odpadowego z procesów, dzięki czemu może on ponownie zostać użyty w produkcji. Jako że ilość produktów wybrakowanych została znacznie ograniczona dzięki precyzyjnej technologii oraz kompetentnym pracownikom, możemy nawet przejąć dodatkowe ilości materiałów z wolnego rynku recyclingu.

W ten sposób optymalizujemy i tak już nikłe zapotrzebowanie na energię, niezbędną do wytworzenia naszych produktów. W porównaniu z innymi materiałami budowlanymi jak wełna mineralna, materiał stosowany do dziś w światowej branży izolacyjnej, który wymaga w procesie produkcyjnym podwyższonego zapotrzebowania na energię, skutecznie chronimy w ten sposób surowce.

Odpowiedzialność w stosunku do środowiska naturalnego będzie charakteryzować nasze działania również w przyszłości – w opracowywaniu przyszłych produktów, przy sensownym stosowaniu systemów logistycznych, ale również przy odważnej analizie wprowadzonych procesów oraz przyzwyczajeń.

Odpowiedzialność za środowisko – po prostu na korzyść naszej przyszłości.