Impressum


Seiteninhalt:
Bild: Nmc_Gebaude
 
Bild: stack of stones
 
Bild: Business
 

Siedziba główna grupy NMC

NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten

C.E.O. : Hubert Bosten
Tel.: +32 (0) 87/85 85 00
Fax: +32 (0) 87/85 85 11
Email: info@nmc.be
Internet: www.nmc.eu
NMC SA - VAT BE 0402.469.826 - RJP Eupen

Photos with courtesy of these photographers.
Wskazówki prawne – warunki użytkowania strony internetowej

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega następującym ogólnym warunkom.
Wraz z wejściem na tą stronę oświadczasz, iż przyjąłeś do wiadomości niniejsze ogólne warunki użytkowania i że będziesz ich przestrzegał :

1. Treść i gotowość do serwisu – ograniczenie odpowiedzialności

NMC jako właściciel strony stale dąży do tego, by zagwarantować pewność wszystkich treści zawartych na stronie w momencie umiejscowienia jej online w internecie. Jednak:
• NMC nie odpowiada ani za poprawność, ani też za dokładność czy kompletność informacji opublikowanych na stronie, przy czym dotyczy to również bezpośrednich oraz pośrednich powiązań i pozostałych linków zawartych na stronie;
• NMC zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawartych na stronie w dowolnym czasie i bez zapowiedzi;
• NMC nie dopowiada w żaden sposób ani za ewentualne niedokładne lub niekompletne informacje, jak i ogólnie za wszelkie potencjalne bezpośrednie lub pośrednie szkody, niezależnie od ich przyczyny, źródła, rodzaju i konsekwencji, które wynikać mogą z dostępu osób trzecich do tej strony lub z jej niedostępności, ani też za zgodność z prawdą treści przedstawionych na stronie w sposób bezpośredni lub pośredni.

Treści stron, dla których na stronie znajdują się linki do innych adresów www, nie podlegają zakresowi odpowiedzialności NMC. Ponadto NMC nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niepoprawne adresy czy nazwy domen zawarte na stronie.

Niezależnie od starań, by uniknąć zakłóceń w dostępie do strony, NMC nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za zakłócenia, które wynikają z przerwy w działaniu w serwerów czy innych problemów technicznych.

2. Prawa do dóbr intelektualnych

Wszelkie prawa autorskie do przedstawionych na stronie treści i do stworzonych na niej elementów są własnością NMC, przy czym za wyjątkiem dostępu w celach konsultacji dla strony tej nie przyznano żadnych innych licencji czy praw. W szczególności nazwy firmowe oraz pozostałe prawa autorskie pozostają własnością NMC. Kopiowanie treści opublikowanych na stronie dopuszcza się wyłącznie dla celów prywatnych oraz osobistych, przy czym zabrania się wyraźnie powielania lub stosowania treści tych do innych celów.

Pozostawione przez odwiedzających stronę informacje muszą być dokładne oraz pewne i nie mogą ograniczać interesów osób trzecich. Wszystkie wymienione na stronie osoby mogą skorzystać ze swojego prawa do wglądu, zmiany, poprawy lub usunięcia dotyczących ich danych, znajdujących się pod wymienionym adresem strony.

3. Ochrona prywatności

Cookies:
W celu zmierzenia stopnia efektywności oraz ilości wywołań strony www.nmc.eu stosujemy cookies. Jeśli nie zgadzasz się na stosowanie cookies, proszę odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę. Cookies stosowane są przez nas wyłącznie wewnętrznie w celu zwiększenia sprzedaży. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

Dane osobowe:
Wszystkie dane przekazane nam w celu użytkowania różnych usług naszej strony traktowane są poufnie i nie są przekazywane osobom trzecim.